Yearly Archive: 2020

paynes gray 0

Paynes Gray (mixed color)

William Payne (1760–1830) was an English artist who liked to paint landscapes with a blue-gray haze, magical landscapes with dramatic cliffs, fantastic waterfalls and dangerous forests. Everything very romantic. He used a color he...

paynes gray 0

Paynes Grey (Blandfärg)

William Payne (1760–1830) var en engelsk konstnär som gärna målade landskap med ett blågrått dis, trolska landskap med dramatiska klippor, fantastiska vattenfall och farliga skogar. Allt väldigt romantiskt. Han använde en färg som han...

A glass of wine 0

Vinglas | En övning

Detta är bara en övning, den har egentligen inget med konst att göra. Jag har använt tre olika färger: Ftaloblå, kinakridonrosa och bränd sienna, Om du vill göra färgblandning lite enklare kan du byta...

A glass of wine 0

A glass of wine | An exercise

This is just an exercise, it really has nothing to do with art. I have used three different colors: Phthalo blue, quinacridone rose and burnt sienna. If you want to make color mixing a...

stop spam 0

Blocked from the website?

Like everyone else who runs a site like this, I use a filter to prevent spam. Some visitors have been incorrectly blocked from the site because the filter is very active. If you should...

stop spam 0

Blockerad från hemsidan?

Som alla andra som driver en sida som denna använder jag ett filter för att hindra spam. Några besökare har felaktigt blivit blockerade från hemsidan eftersom filtret är väldigt aktivt. Om du skulle bli...

brushes 2

Beginner’s choice of brushes

The shape There are many different types of watercolor brushes. But for ordinary painting, the round brush is the only sensible choice. It can be good to have other types of brushes as well,...

brushes 0

Nybörjarens val av penslar

Formen Det finns många olika typer av akvarellpenslar. Men för vanligt måleri är den runda penseln det enda vettiga valet. Det kan vara bra att även ha andra typer av penslar, men det är...

tre äpplen 0

Tre äpplen i en skål – en övning

I den här övningen målas en yta i taget. När en färgyta är avklarad skall den torka innan nästa påbörjas. Man skall aldrig “förbättra” någon del av målningen. När du har slutat att måla...

tre äpplen 2

Three apples in a bowl – an exercise

In this exercise, one surface is painted at a time. When a paint surface is finished, it should dry before the next one begins. You should never “improve” any part of the painting. Once...