Monthly Archive: July 2020

Pure color mixtures, How? 0

Pure color mixtures, How?

Try to mix Cobalt blue and cadmium red to a purple color, it is not possible, although blue and red should become purple in theory. Then try French ultramarine and Alizarin, the mixture is…

0

Rena färgblandningar, Hur?

Försök att blanda Koboltblått och kadmiumrött till en lila färg, det går inte, trots att blått och rött skall bli lila i teorin, testa sedan Fransk ultramarin och Alizarin, det blir jättebra. Varför är…

0

Talent or no talent…

One of the most common statements I hear in my courses is: “I can not draw”. Then I usually ask “how often do you draw?” the answer is always the same: Never. No one…

0

Talang eller inte talang…

En av de vanligaste påståenden jag hör på mina kurser är: “jag kan inte teckna”. Då brukar jag fråga “hur ofta tecknar du?” svaret är alltid detsamma: Aldrig. Ingen tror att en långdistanslöpare är…

Färger 0

Färgcirkeln – An introduction

En “palett” är de färger som en akvarellmålare har till sitt förfogande. Det finns lika många paletter som det finns akvarellmålare. Vissa vill ha ett stort antal färger för att slippa blanda, andra vill…

0

Känsla för valör – en övning

Typiskt för amatörmålaren är avsaknad av kontrast i verken. Kanske beror det på för lite tecknande, valörteckning (med blyerts) är ett bra sätt att träna upp känslan för skillnader mellan mörkt och ljust. Att…

0

Tips för nybörjarens materialinköp

Egentligen är det enkelt: Köp det bästa som går att få. Tyvärr är det rätt så dyrt att bara köpa det bästa. Den som är nybörjare kanske inte vill börja med att lägga tusentals…

5

What should a beginner in watercolor buy?

Actually, it’s simple: Buy the best you can get. Unfortunately, it is quite expensive to buy only the best. The beginner may not want to start by spending hundreds of dollars on materials. Therefore,…

1

Flat washes

This exercise is about Flat washes, it is a basic technique in watercolor. I may return to at a later time how to do a

0

Akvarell.se ersätts av detta – Akvarell.se is replaced by this

Jag har lagt ner forumet akvarell.se och ersätt det med denna blogg. Brist på intresse från medlemmarna är förklaringen.Bloggen kommer att handla om akvarellmålning, färger och olika teknik. Hoppas att du kommer att tycka…