Monthly Archive: August 2020

Earth pigments 0

Jordfärger

Jordfärger, själva benämningen har ju karaktär, det talar ju om att färgen är ursprunglig, genuin, naturlig. Inget kan vara längre från sanningen. De traditionella indexnamnen för äkta jordfärger är PBr7 och PY43, de skall…

5

What colors do I have in my watercolor box?

I mostly use colors in a tube, but I have a box that I take with me when I can not or do not want to bring a lot of tubes. The box contains…

Perylene Green 1

Perylene green (PBk31)

Is it green or is it black, hard to say. Maybe it’s a black color with a green tone. If you paint with the color concentrated, it is clearly black, but if you dilute…

0

Vilka färger har jag i min akvarellåda?

Jag använder mest färg i tub, men jag har en låda som jag tar med mig ut när jag inte kan, eller vill ta med en massa tuber. Lådan innehåller de viktigaste färgerna för…

Perylene Green 0

Perylen grön (PBk31)

Är den grön eller är den svart, svårt att säga. Kanske är det en svart färg med en grön ton. Om du målar med färgen koncentrerad är den helt klart svart, men om du…

Limited palette 3

Why use a limited palette

Try painting a picture that contains both quinacridone rose and cadmium red, or French ultramarine and phthalo blue. The coloring achieved with such a color combination is not beautiful, it is disharmonious, like tritone…

Limited palette 0

Varför använda en begränsad palett

Försök att måla en bild som innehåller både kinakridon rosa och kadmiumrött, eller fransk ultramarin och ftaloblått. Koloriten som uppnås med en sådan färgkombination är inte vacker, den är disharmonisk, som tritonus i musik. …

PDF 2

Now you can print the posts

I have added a button to all blog posts, you can also see it below. The button is called PDF and gives you the opportunity to see the page as a document, and also…

PDF 0

Nu kan du skriva ut inläggen

Jag har lagt till en knapp på samtlig blogginlägg, du ser den även här under. Knappen heter PDF och ger dig möjlighet att se sidan som ett dokument, och även att skriv ut den….

Squares 3

Squares

Here is a fun exercise, it practices wet in wet technique and also the ability to paint accurately as well as carelessly. It also exercises the ability to perceive and reproduce fine value differences….