Monthly Archive: August 2020

Squares 0

Rutor

Här är en kul övning, den tränar lite vått i vått teknik och även förmågan att måla noggrant och slarvigt. Den tränar även förmågan att uppfatta och återge fina valörskillnader, Eftersom den är målad...

Phthal green 6

Phthal green (PG7 – PG36)

There is nothing in nature that is as green as phthalo green. What is the use of such a color? It is almost ridiculously pure and green. When a new student comes to my...

Phthal green 0

Ftalogrönt (PG7 – PG36)

Det finns inget i naturen som är så grönt som ftalogrönt, Vad är det för nytta med en sådan färg? Den är nästan löjligt ren och grön.  När en ny elev kommer till mina...

klisterremsa 0

To remove a stretched painting from the board

When you stretch a watercolor painting, you tape the watercolor paper on a board with gummed paper tape. Using gummed paper tape is important because it is the only tape that sticks to a...

klisterremsa 0

Att ta bort en fuktspännd målning från skivan

När man fuktspänner tejpar man akvarellpappret på en skiva med klisterremsa. Att använda just klisterremsa är viktigt eftersom det är den enda tejpen som fastnar på ett blött papper. Problem kan dock uppstå när...

carbazole violet 1

Carbazole violet (Dioxazine violet)

It was created in the early 1950s but did not come as a watercolor until much later. The full name of the pigment is carbazole dioxazine Violet. It’s too long for a watercolor paint,...

carbazole violet 0

Karbasolviolett (Dioxazinviolet)

Det skapades i slutet av 1920 talet men kom inte som akvarellfärg förrän långt senare. Det fulla namnet för pigmentet är karbazol dioxazin Violet. Det är för långt för en akvarellfärg, därför använder en...

Masking fluid 3

Masking fluid

Masking fluid is a liquid rubber solution that is applied to the watercolor paper to save parts of the white paper. Small white details are difficult to save by just painting around them. Then...

Masking fluid 0

Maskeringsvätska

Maskeringsvätska är flytande gummilösning som appliceras på pappret för att spara ut det vita pappret. Små vita detaljer är svåra att spara ut genom att bara måla runt dem. Då är maskeringsvätskan lösningen. Man...

Schumring 0

Dry brush

Using Dry brush technique involves putting paint on the paper in such a way that the surface is only partially covered. I think the word Dry brush is misleading, it is possible to use...