Monthly Archive: September 2020

Kinakridon rosa 0

Kinakridonrosa – PV19

Kinakridon finns i många olika varianter, mest användbara för konstnären är nog den som brukar få namnet Quinacridone Rose. Pigmentet har indexnamnet PV19 men beroende på dess kristallfom kan pigmentet även ha andra röda…

Kinakridon rosa 2

Quinacridone Rose – PV19

Chinacridone comes in many different varieties, the most useful for the artist is probably the one who usually gets the name Quinacridone Rose. The

Bicycle tracks 7

Exercise – Bicycle tracks

This is an exercise that is both simple and difficult at the same time. If you have a good drawing as a basis, you can paint this easily in a free style. But if…

guide to choosing colors 0

Färgval för nybörjare (och andra)

Att ha rätt färger är avgörande för att kunna blanda med dem. De flesta färdiga färglådor har ett hyfsat utbud av färger, men de saknar ofta någon viktig färg, och det ingår också ofta…

guide to choosing colors 1

Beginner’s (and others) guide to choosing colors

Having the right colors is crucial to be able to mix with them. Most watercolor sets have a decent range of colors, but they often lack some important color, and it also often includes…

vandyke brown 0

Van Dyke brown

Van Dyke brown is a classic color, named after the Flemish painter Anthony Van Dyck. The color is also known as cassel earth and cologne earth. The material traditionally used for the

vandyke brown 0

Van Dyck brun

Van Dyck brun är en klassisk färg, den har fått sitt namn efter den flamländska målaren Anthony Van Dyck. Färgen är också känd under namnet Kasselbrunt, ibland kalls färgen för även för brunkolsbrunt på…