Monthly Archive: October 2020

tre äpplen 0

Tre äpplen i en skål – en övning

I den här övningen målas en yta i taget. När en färgyta är avklarad skall den torka innan nästa påbörjas. Man skall aldrig “förbättra” någon del av målningen. När du har slutat att måla...

tre äpplen 2

Three apples in a bowl – an exercise

In this exercise, one surface is painted at a time. When a paint surface is finished, it should dry before the next one begins. You should never “improve” any part of the painting. Once...

Bymon 1

Bymon – an easy exercise

This place is called Bymon and is located in northern Jämtland. It is an idyll during the summer months, This is a fairly simple painting, without frills and oddities. The colors you should use...

Bymon 0

Bymon – en enkel övning

Den här platsen heter Bymon och ligger i norra Jämtland. Det är en idyll under sommarmånaderna, Detta är en rätt så enkel målning, utan krusiduller och konstigheter. Färgerna som du skall använda är följande:...

prussian blue 0

Järnblå (eller preussiskt blå)

Järnblå eller preussiskt blå är en mycket gammalt syntetiskt pigment, det uppfanns 1704 ,av en slump, av Heinrich Diesbach som var verksam Berlin som låg i dåtida Preussen, därför kallas färgen ofta för preussiskt...

prussian blue 0

Prussian blue (Iron blue)

Iron blue or Prussian blue is a very old synthetic pigment, it was invented in 1704, by chance, by Heinrich Diesbach who was active in Berlin which was in then Prussia, therefore the color...

akvarellpapper 2

Blocks or sheets

I understand why so many, especially amateurs, choose to paint on a piece of paper in a block rather than paint on a stretched sheet of paper. It can be difficult to stretch a...

akvarellpapper 0

Block eller ark

Jag förstår varför så många, framförallt amatörer, väljer att måla på ett papper i ett block framför att måla på ett uppspänt pappersark. Det upplevs som jobbigt att fuktspänna ett papper och det tar...

0

Två ekor | En enkel övning

Här är en rätt så enkel övning som är målad med endast två färger: En blå färg och en brun. Du kan välja vilken blå som helst. Det är något enklare att måla den...

0

Rowing boats | A simple exercise

This is a fairly simple exercise that is painted with only two colors: A blue color and a brown. You can choose any blue. It is somewhat easier to paint this picture with a...