Monthly Archive: October 2020

akvarellpapper 2

Blocks or sheets

I understand why so many, especially amateurs, choose to paint on a piece of paper in a block rather than paint on a stretched sheet of paper. It can be difficult to stretch a...

akvarellpapper 0

Block eller ark

Jag förstår varför så många, framförallt amatörer, väljer att måla på ett papper i ett block framför att måla på ett uppspänt pappersark. Det upplevs som jobbigt att fuktspänna ett papper och det tar...

0

Två ekor | En enkel övning

Här är en rätt så enkel övning som är målad med endast två färger: En blå färg och en brun. Du kan välja vilken blå som helst. Det är något enklare att måla den...

0

Rowing boats | A simple exercise

This is a fairly simple exercise that is painted with only two colors: A blue color and a brown. You can choose any blue. It is somewhat easier to paint this picture with a...

Transparent Pyrrol Orange 0

Pyrrole Orange (PO71)

Pyrrole Orange är ett mycket intensiv röd-orange färg. Pigemntet är inte vanligt förekommande, men bara för några sedan sedan var Schmincke den enda tillverkaren som hade det, nu är det några till som använder...

Transparent Pyrrol Orange 2

Pyrrole Orange (PO71)

Pyrrole Orange is a very intense red-orange color. The pigment is not common, but only a few years ago Schmincke was the only manufacturer to have it, now there are a few more who...

0

Vått i vått

Vått i vått innebär att måla med akvarellfärg på ett redan blött papper. Den blöta ytan på pappret kan vara rent vatten eller blöt färg. Resultat blir att färgen från penseln sprider sig över...

0

Wet on wet

Wet on wet means painting with watercolor paint on an already wet paper. The wet surface of the paper can be clean water or wet paint. The result is that the paint from the...

Ensam i skogen, en akvarellövning 0

Alone in the woods (an exercise)

It is important to let go. Not to be so careful. In this painting, you paint layer upon layer, or more correctly: Spots on top of other color spots. Avoid being too careful it...

Ensam i skogen, en akvarellövning 0

Ensam i skogen (en övning)

Det gäller att släppa taget. Inte vara så noggrann. I den här målningen gäller lager på lager, eller mera korrekt: fläckar ovanpå andra färgfläckar. Petighet och noggrannhet förstör denna målning, du skall vara avslappnad...