Monthly Archive: October 2020

tre äpplen 0

Tre äpplen i en skål – en övning

I den här övningen målas en yta i taget. När en färgyta är avklarad skall den torka innan nästa påbörjas. Man skall aldrig “förbättra” någon del av målningen. När du har slutat att måla…

tre äpplen 2

Three apples in a bowl – an exercise

In this exercise, one surface is painted at a time. When a paint surface is finished, it should dry before the next one begins. You should never “improve” any part of the painting. Once…

Bymon 1

Bymon – an easy exercise

This place is called Bymon and is located in northern Jämtland. It is an idyll during the summer months, This is a fairly simple painting, without frills and oddities. The colors you should use…

Bymon 0

Bymon – en enkel övning

Den här platsen heter Bymon och ligger i norra Jämtland. Det är en idyll under sommarmånaderna, Detta är en rätt så enkel målning, utan krusiduller och konstigheter. Färgerna som du skall använda är följande:…

akvarellpapper 2

Blocks or sheets

I understand why so many, especially amateurs, choose to paint on a piece of paper in a block rather than paint on a stretched sheet of paper. It can be difficult to stretch a…

akvarellpapper 0

Block eller ark

Jag förstår varför så många, framförallt amatörer, väljer att måla på ett papper i ett block framför att måla på ett uppspänt pappersark. Det upplevs som jobbigt att fuktspänna ett papper och det tar…

0

Två ekor | En enkel övning

Här är en rätt så enkel övning som är målad med endast två färger: En blå färg och en brun. Du kan välja vilken blå som helst. Det är något enklare att måla den…

3

Rowing boats | A simple exercise

This is a fairly simple exercise that is painted with only two colors: A blue color and a brown. You can choose any blue. It is somewhat easier to paint this picture with a…