Monthly Archive: November 2020

Maskeringsvätska 0

Maskeringsvätska med stålpenna

I inlägget Maskeringsvätska skrev jag om att jag brukar späda ut maskeringsvätskan när jag använder den med stålpenna. Jag tänker här närmare beskriva hur jag gör det. Det där med maskeringsvätska vållar nämligen problem…

Maskeringsvätska 0

Masking fluid with dip pen

In the post masking fluid I wrote that I usually dilute masking fluid when I use it with a dip pen. I intend to describe in more detail here how I do this. Masking…

Fin linje i akvarell 2

Draw fine lines

It may seem easy. To draw a fine line with a brush. But making a really nice line with a brush can be tricky. Many of my students have problems with this. Use a…

Fin linje i akvarell 0

Dra fina linjer

Det kan verka lätt. Att dra en fin linje med en pensel. Men att göra en verkligt fin linje med en pensel kan vara knepigt. Många av mina elever har problem med detta. Använd…

paynes gray 0

Paynes Gray (mixed color)

William Payne (1760–1830) was an English artist who liked to paint landscapes with a blue-gray haze, magical landscapes with dramatic cliffs, fantastic waterfalls and dangerous forests. Everything very romantic. He used a color he…

paynes gray 0

Paynes Grey (Blandfärg)

William Payne (1760–1830) var en engelsk konstnär som gärna målade landskap med ett blågrått dis, trolska landskap med dramatiska klippor, fantastiska vattenfall och farliga skogar. Allt väldigt romantiskt. Han använde en färg som han…

A glass of wine 0

Vinglas | En övning

Detta är bara en övning, den har egentligen inget med konst att göra. Jag har använt tre olika färger: Ftaloblå, kinakridonrosa och bränd sienna, Om du vill göra färgblandning lite enklare kan du byta…

A glass of wine 0

A glass of wine | An exercise

This is just an exercise, it really has nothing to do with art. I have used three different colors: Phthalo blue, quinacridone rose and burnt sienna. If you want to make color mixing a…