Monthly Archive: December 2020

krapplack 0

Krapplack (Madder lake)

Äkta krapp är ett rött färgämne som utvinns ur krapproten, I det antika Egypten och i Asien användes krapp för textilfärgning. Det har används i Europa åtminstone sedan medeltiden. Eftersom färgämnet är vattenlösligt måste…

krapplack 0

Madder lake

Real madder is a red dye extracted from the madder root. In ancient Egypt and in Asia, madder was used for textile dyeing. It has been used in Europe at least since the Middle…

color wheel 0

Använd färgcirkel som guide för blandningar

Många förstår färgcirkeln som en teoretisk konstruktion som förklarar hur de olika färgerna hänger samman i ett system. Men få använder den som en mall för blandningar. Jag tänker här förklara hur färgcirkeln är…

color wheel 0

Use the color wheel as a guide for mixtures

Many people understand the color wheel as a theoretical construction that explains how the different colors are connected in a system. But few use it as a template for mixes. I intend to explain…