Monthly Archive: March 2021

Blandade färger 0

Färdigblandade färger

Det finns flera olika typer av färdigblandade färger. Det finns färger som en tillverkare blandar för att efterlikna ett dyrt

Blandade färger 0

Premixed colors

There are several different types of premixed colors. There are colors that a manufacturer mixes to mimic an expensive

Aureolin eller Koboltgult (PY40) 0

Aureolin eller Koboltgult (PY40)

Pigmentet framställdes av den tyske kemisten Nikolaus Wolfgang Fischer för första gången år 1831, därför fick det namnet Fischers gult. Men senare, när pigmentet blev ett färgämne för konstfärger, kallades det för aureolin. Redan…

wet on wet 0

Pears – wet on wet

You can actually use whatever colors you want In this exercise, I myself used Phthalo blue, Burnt sienna, nickel dioxin yellow, Ivory black and cadmium red. It is not the colors that are important…

wet on wet 0

Päron – vått i vått

Du kan egentligen använda vilka färger som du vill I den här övningen, själv använde jag Ftaloblått, Bränd sienna, nickel dioxin gult, Elfenbenssvart och kadmiumrött. Det är inte färgerna som är viktiga i målningen,…

Sap Green 0

Saftgrön (NG2)

Saftgrön (Eng. Sap green) är ytterligare en av alla traditionella färger som idag bara är en imitation. Den ursprungliga färgen saftgrön gjordes av växtsafter som pressades ur, vanligen, omogna getapelbär men även av andra…

Sap Green 2

Sap Green (NG2)

Sap green is another of all traditional colors that today is just an imitation. The original color Sap green was made from plant juices that were squeezed from, usually, unripe buckthorn berries, but also…

spruckna_akvarellkoppar 0

Watercolour Paints Cracking

Do you have watercolor pans that crack like the one in the picture above? It could be due to too much water! If you use watercolor paint in a pan, as most people do,…

spruckna_akvarellkoppar 0

Spruckna färgkakor

Har du akvarellkoppar som spricker som den på bilden ovan? Det kan bero på för mycket vatten! Om du använder akvarellfärg i kopp, det gör ju de allra flesta, kanske du har märkt att…