Monthly Archive: March 2021

koboltviolett 0

Cobalt violet (PV14)

The cobalt violet we know today was first manufactured in 1859 by the French chemist Salvetat, the manufacturing process is costly which made the

koboltviolett 0

Koboltviolett (PV14)

Den koboltviolett vi känner idag tillverkades för första gången år 1859 av den franska kemisten Salvetat, tillverkningsprocessen är kostsam vilket gjorde pigmentet dyrt, att det dessutom är mycket blekt, vilket kan göra det mindre…

neutra färger 0

How I mix neutral colors

Gray color occurs in all kinds of paintings, it is important to master mixtures of gray color so you are not dependent on black or ready-mixed gray. In this text I will describe how…

neutra färger 0

Hur jag blandar neutrala färger

Grå färg förekommer i alla föreställande motiv, det är viktigt att behärska blandningar av grå färg så man inte är beroende av svart eller färdigblandad grå. I den här texten skall jag beskriva hur…