Monthly Archive: April 2021

pencils 0

Blyertspennor

När en ny elev kommer till mina kurser har de oftast en blyertspenna med sig, i alla fall de som har målat tidigare, de som inte har målat har inte någon penna. I stort...

pencils 0

Pencils

When a new student arrives at my courses, they usually have a pencil with them, at least those who have painted before, those who have not painted do not have a pencil. Pretty much...

måla negativt 0

Paint negatively

Negative Painting is a painting technique, often used in watercolor. In short, it means creating the shape of an object by painting what is behind first, and thus giving an object a shape before...

måla negativt 0

Måla negativt

Att måla negativt är en måleriteknik, ofta använd just i akvarell. Det innebär i korthet att skapa formen för ett objekt genom att måla det som är bakom först, och på så sätt ge...

Indanthrone 0

Indanthrone (indanthrene) PB60

The dye PB60 was developed by the German chemical company BASF in 1901, but it took until the 1950s before it was used as a pigment among artist’s paints. The idea with the pigment...

Indanthrone 0

Indantron (indantren) PB60

Färgämnet PB60 utvecklades av det tyska kemiföretaget BASF år 1901, men det dröjde ända till 1950 talat innan det kom till användning som pigment bland konstnärsfärger. Tanken med pigmentet var att efterlikna indigo. Namnet...