Monthly Archive: April 2021

pencils 0

Blyertspennor

När en ny elev kommer till mina kurser har de oftast en blyertspenna med sig, i alla fall de som har målat tidigare, de som inte har målat har inte någon penna. I stort…

pencils 0

Pencils

When a new student arrives at my courses, they usually have a pencil with them, at least those who have painted before, those who have not painted do not have a pencil. Pretty much…

måla negativt 0

Paint negatively

Negative Painting is a painting technique, often used in watercolor. In short, it means creating the shape of an object by painting what is behind first, and thus giving an object a shape before…

måla negativt 0

Måla negativt

Att måla negativt är en måleriteknik, ofta använd just i akvarell. Det innebär i korthet att skapa formen för ett objekt genom att måla det som är bakom först, och på så sätt ge…

Indanthrone 2

Indanthrone (indanthrene) PB60

The dye PB60 was developed by the German chemical company BASF in 1901, but it took until the 1950s before it was used as a

Indanthrone 0

Indantron (indantren) PB60

Färgämnet PB60 utvecklades av det tyska kemiföretaget BASF år 1901, men det dröjde ända till 1950 talat innan det kom till användning som