Monthly Archive: May 2021

Övning traktor 0

Traktor

Det är en målning som är målad efter principen från ljust till mörkt. Den är alltså uppbyggd med efterhand mörkare och mörkare färglager. Övningen visar också hur man på ett enkelt sätt kan göra…

Övning traktor 0

Tractor

This is a painting that is painted according to the principle from light to dark. It is thus built up with gradually darker and darker layers of color. The exercise also shows how you…

quinacridone red 0

Kinakridonröd – PR209

Kinakridonröd är något så ovanligt som en transparent varmröd färg. Färgen har mycket goda blandningsegenskaper och det går utmärkt att framgångsrikt blanda den mot både orange och violett. Färgen förlorar endast lite valör och…

quinacridone red 0

Quinacridone red – PR209

Quinacridone red is something as unusual as a transparent warm red color. The color has very good mixing properties and it is possible to successfully mix it towards both orange and violet. The paint…