Monthly Archive: June 2021

ftalobla_gs 0

Ftaloblå grön ton (PB15:3)

Ftaloblått finns i flera varianter. De vanligaste är PB15:1 och PB15:3, PB15:1 är varmare än PB15:3 och kallas ofta röd ton medan PB15:3 som är grönaktig ofta får benämningen grön ton, den röda varianten…

ftalobla_gs 0

Phthalo blue green shade (PB15:3)

Phthalo blue is available in several variants. The most common are PB15:1 and PB15:3, PB15:1 is warmer than PB15:3 and is often called red shade while PB15:3 which is greenish is often called green…

cirkel 0

Coloring a circle

This is a very simple exercise for the absolute beginner, sometimes when I get students who do not master basic brush technique and who have difficulty painting with a lot of liquid, they get…

cirkel 0

Färgläggning

Detta är en mycket enkel övning för den absoluta nybörjaren, ibland när jag får elever som inte behärskar grundläggande penselteknik och som har svårt att måla med mycket vätska så får de måla denna…