Author: Erik

hookers green 0

Hooker’s Green

William Jackson Hooker was an English botanist and botanical illustrator who lived from 1785 to 1865. In his botanical illustrations, he naturally needed a natural green color for all green plants. He liked to…

hookers green 0

Hookers grön

William Jackson Hooker var en engelsk botanist och botanisk illustratör som levde 1785 – 1865. I sina botaniska illustrationer hade han naturligtvis behov av en naturligt grön färg för alla gröna växter. Han använde…

Spår, en akvarellövning 0

Spår | En akvarellövning

Den här målningen är utförd med min tre-färgers favorit kombination, nämligen: Fransk ultramarin, bränd sienna och obränd sienna. Det är en mycket bra färgkombo för (icke gröna) landskap, särskilt vinter- och höstmotiv. Steg 1…

Spår, en akvarellövning 0

Tracks | A watercolor exercise

This painting is done with my three-color favorite combination, namely: French ultramarine, burnt sienna and raw sienna. It is a very good color combo for (non-green) landscapes, especially winter and autumn motifs. Step 1…

quinacridone burnt orange 1

Quinacridone orange (PO48)

Quinacridone orange is a transparent, staining and very intense orange earth-colored

quinacridone burnt orange 0

Kinakridon orange (PO48)

Kinakridon orange är ett transparent, fläckande och mycket intensivt orange jordfärgat

0

Nybörjarens misstag 2

Jag fortsätter att beskriva vanliga misstag som många nybörjare gör, förra gången beskrev jag misstag som är vanliga med materialet som penslar, papper och färger. Den här gången är det problem som rör själva…

0

Beginner’s mistakes 2

I continue to describe common mistakes that many beginners make, last time I described mistakes that are common with the material such as brushes, paper and paints. This time it is the problem that…

Lundagård in the snow 0

Lundagård in the snow

This is an old painting from 2004, the motif is from Lundagård in Lund. This park is adjacent to the university’s main building with its fountain which I have painted many times. The painting…

Lundagård in the snow 0

Lundagård i snö

Det här är en gammal målning från 2004, motivet är från Lundagård i Lund. Denna park ligger i anslutning till universitetets huvudbyggnad med sin fontän som jag har målat många gånger. Målningen är gjord…