Author: Erik

akvarellövning 0

Hydropower – an exercise

This is a fairly easy exercise where you have to use kitchen paper or similar to soak up freshly painted paint to give a hazy effect. Use a blue, yellow and cold red color....

akvarellövning 0

Vattenkraft – en övning

Detta är en rätt så lätt övning där du skall med hjälp av hushållspapper eller liknande suga upp nymålad färg för att ge en disig effekt. Använd en blå, gul och kallröd färg. Kanske...

koboltblå 0

koboltblå (PB28)

Långt innan koboltblått fanns ett pigment som kallas smalt, koboltglas som mals till ett fint pulver. Smalt har anor tillbaka till 2000 f.Kr. Det användes främst till keramik i det antika Egypten och i...

koboltblå 0

Cobalt Blue (PB28)

Long before cobalt blue there was a pigment called smalt, cobalt glass ground to a fine powder. Smalt dates back to 2000 BC. It was used mainly for ceramics in ancient Egypt and in...

krapplack 0

Krapplack (Madder lake)

Äkta krapp är ett rött färgämne som utvinns ur krapproten, I det antika Egypten och i Asien användes krapp för textilfärgning. Det har används i Europa åtminstone sedan medeltiden. Eftersom färgämnet är vattenlösligt måste...

krapplack 0

Madder lake

Real madder is a red dye extracted from the madder root. In ancient Egypt and in Asia, madder was used for textile dyeing. It has been used in Europe at least since the Middle...

color wheel 0

Använd färgcirkel som guide för blandningar

Många förstår färgcirkeln som en teoretisk konstruktion som förklarar hur de olika färgerna hänger samman i ett system. Men få använder den som en mall för blandningar. Jag tänker här förklara hur färgcirkeln är...

color wheel 0

Use the color wheel as a guide for mixtures

Many people understand the color wheel as a theoretical construction that explains how the different colors are connected in a system. But few use it as a template for mixes. I intend to explain...