Author: Erik

granulerande färger 0

Granulating paints

For most beginners, granulating paints are an unfamiliar concept. They are hardly colors that you are looking for and they are almost never included in ready-made watercolor boxes. In addition, they are often more…

transparent yellow oxide 0

Transparent Yellow Oxide – PY42

The third and final color in Daniel Smith’s series of transparent and granulating mars browns discussed here is the yellow color. The other two are Transparent Red Oxide and Transparent Brown Oxide. Transparent Yellow…

transparent yellow oxide 0

Transparent Yellow Oxide – PY42

Den tredje och sista färgen i Daniel Smiths serie av transparenta och granulerande marsfärger som diskuteras här är den gula färgen. De andra två är Transparent Red Oxide och Transparent Brown Oxide. Transparent Yellow…

Kåseberga hamn 0

Kåseberga harbour

Kåseberga is a small town on the southern coast of Skåne. About a hundred meters from the harbor is the megalithic monument Ale’s Stones. Kåseberga used to be an important fishing village, fishing and…

Kåseberga hamn 0

Kåseberga hamn

Kåseberga är en liten ort vid södra kusten av Skåne. Ett hundratal meter från hamnen ligger Ale stenar. Kåseberga var tidigare ett viktigt fiskeläge, fiske och försäljning av fisk bedrivs fortfarande Den här övningen…

Fabriano Artistico 0

Fabriano Artistico

Fabriano paper mill is Europe’s first major paper producer. There is evidence that cotton paper from the small town of Fabiano was already produced in the latter part of the 13th century. The paper…

Fabriano Artistico 0

Fabriano Artistico

Fabriano pappersbruk är Europas första större papperstillverkare. Det finns bevis för att bomullspapper från den lilla orten Fabiano tillverkades redan under senare delen av 1200 talet. Pappersbruket blev etablerat redan år 1282 vilket gör…

Färgblandnings schema 0

Color mixing chart

Do an image search on ”mixing watercolors” or similar, and you will get results that look like the image above. Diagrams of different watercolors mixed in a grid, which I’m sure takes a long…

Färgblandnings schema 0

Färgblandnings schema

Gör en bildsökning på ”mixing watercolors” eller liknade så får du upp resultat som liknar bilden ovan. Diagram över blandningar av olika akvarellfärger i ett rutnät, som säker tar lång tid att åstadkomma. Inte…