Author: Erik

penselteknik 0

More or less filled brush

I like to use only one brush per painting, of course it doesn’t always work, sometimes I have to use two different brushes. This can be true for large paintings, which contain not only…

penselteknik 0

Mer eller mindre fylld pensel

Jag gillar att använda bara en pensel per målning, det går naturligtvis inte alltid, ibland måste jag använda två olika penslar. Det kan gälla för stora målningar, som inte bara innehåller stora ytor (som…

stålpenna 0

Dip pen

A dip pen is useful to most watercolorists, it is a good tool for fine lines and details. With a brush it’s hard to draw lines, but that’s what a dip pen is for….

stålpenna 0

Stålpenna

En stålpenna har de flesta akvarellmålare nytta av, det är ett bra redskap för smala linjer och detaljer. Med en pensel är det svårt att dra linjer, men det är vad en stålpenna är…

escoda perla 0

Escoda Perla

One of my favorites among all watercolor painters is Joseph Zbukvic, he likes to use Perla from Escoda. In fact, so much so that Escoda markets a collection of Perla brushes under the name…

escoda perla 0

Escoda Perla

En av mina favoriter bland alla akvarellmålare är Joseph Zbukvic, han använder gärna Perla från Escoda. Faktiskt, så gärna att Escoda marknadsför en samling av Perla penslar under namnet ”Joseph Zbukvic Watercolour Set 1”…

Perylene red 0

Perylene Red – PR149

As a pigment for artists’ paints, PR149 is relatively new, it entered the market in 1957, although the dye was invented about 50 years earlier. The pigment occurs as a component in a large…

Perylene red 0

Perylen Röd – PR149

Som pigment för konstnärsfärger är PR149 relativt nytt, det kom på marknaden 1957, även om färgämnet blev uppfunnit cirka 50 år tidigare. Pigmentet förekommer som en beståndsdel i ett stort antal blandfärger, men som…

vindrutetorkareffekt 0

Vindrutetorkare-effekten

Ibland ser man amatörmålningar med en lätt böjd karaktär. Alla större linjer i bilden, som till exempel horisonten, är svagt böjda. Jag undrade över varför i flera år, när det plötsligt slog mig: konstnären…