Author: Erik

Övning 0

Exercise Reeds

I made this painting in 2005 after a very old black and white photo. The fact that the photo is not in color may contribute to the slightly freer colors in the painting. The...

Övning 0

Vassövning

Den här målningen gjorde jag 2005 efter ett jättegammalt svart-vitt foto. Att fotot inte är i färg bidrar kanske till de något friare färger i målningen. Övningen tränar förmågan att måla riktigt flödigt men...

venetian red 0

Venetian red

The color Venetian red is the same as Indian red, the only difference is that Venetian red is often slightly lighter and more orange in color. The color is as old as human culture, Venetian...

venetian red 0

Venetianskt rött (Venetian red)

Färgen venetianskt rött är samma som Engelskt rött, enda skillnaden är att venetianskt rött är ofta lite ljusare och  mera orange i färgtonen. Färgen är lika gammal som mänsklig kultur, Venetianskt rött är en...

Lemon yellow PY175 0

Lemon yellow (PY175)

The original pigment with the name lemon yellow is Barium chromate, it has the index name PY31, the pigment is toxic and is no longer used in watercolor paint. Instead, various AZO pigments have...

Lemon yellow PY175 0

Lemon yellow PY175

Det ursprungliga pigmentet med namnet citrongult är Bariumkromat, det har indexnamnet PY31, pigmentet är giftigt och används inte längre i akvarellfärg, Istället har olika AZO pigment tagit över rollen som citrongult, det absolut vanligaste...

exercise Wet on wet 0

Wet on wet on bushes and a house

For this painting I have used these colors: Burnt sienna, mine is from Winsor & Newton and is colorful and transparent, which is an advantage for this motif. You can use any orange brown...

exercise Wet on wet 0

Vått i vått på buskar och hus

Till denna målning har jag använt: Bränd sienna, min är från Winsor & Newton och är färgstark och transparent, vilket är en fördel till detta motiv. Du kan använda vilken orangebrun som helst t.ex....

Brushes 0

Take care of your brushes

One of the downsides of teaching watercolor is seeing how people take care of their stuff. Many people buy nice brushes and then quickly destroy them, it’s sad to see. Here are some simple...

Brushes 0

Var rädd om dina penslar

En av avigsidorna med att undervisa i akvarell är att se hur människor sköter sin utrustning. Många köper fina penslar för att sedan snabbt förstöra dem, det är tråkigt att se. Här följer några...