Flockning

Flockning

« Back to Glossary Index

Flockande färger innebär att pigmentkornen har en tendens att samla sig i större klumpar. Sådana färger lämnar ett mönster på pappret, alltifrån svagt kornigt till trådigt.

« Back to Glossary Index

You may also like...