Pigments

Pigments

« Back to Glossary Index

Is a material with certain properties, it has a certain color, it is insoluble. There are natural (can be found in nature) and synthetic (man-made).

Är ett material med vissa egenskaper, det har en viss färg, det är olösligt. Det finns naturliga (kan hittas i naturen) och syntetiska (av männinskat tillverade).

« Back to Glossary Index

You may also like...