Pigments

Pigments

Is a material with certain properties, it has a certain color, it is insoluble. There are natural (can be found in nature) and synthetic (man-made).

Är ett material med vissa egenskaper, det har en viss färg, det är olösligt. Det finns naturliga (kan hittas i naturen) och syntetiska (av männinskat tillverade).

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *