Tagged: Blanda färg

färgblandning 0

Använd hela blandkoppen

Nästan alla nybörjare i akvarellmålning saknar förmågan att blanda färg på ett vettigt sätt. De allra flesta blandar för lite färg, när de sedan upptäcker att färgen inte räcker så gör de en ny…

färgblandning 0

Färgblandning i teorin

En färgcirkel är en teoretisk konstruktion i vilken man tagit spektrat av vitt ljus, från röd färg till varmblå, böjt detta till en cirkel och fyllt ut de färger som saknas i det vita…

color wheel 0

Använd färgcirkel som guide för blandningar

Många förstår färgcirkeln som en teoretisk konstruktion som förklarar hur de olika färgerna hänger samman i ett system. Men få använder den som en mall för blandningar. Jag tänker här förklara hur färgcirkeln är…