Tagged: Brown Madder

Quinacridone maroon 0

Kinakridon maroon (PR206)

Kinakridon maroon är en halvtransparent, mycket ljustålig, fläckande rödbrun färg som uppfanns 1958. Den har många användningsområden. Den fungerar som valörsänkare för många blå och gröna färger. Trots sin oklara färgton fungerar den utmärkt…

Quinacridone maroon 0

Quinacridone maroon (PR206)

Quinacridone maroon is a semi-transparent, very light resistant, staining reddish brown color that was invented in 1958. It has many uses. It acts as a value reducer for many blue and green colors. Despite…