Tagged: Burnt Sienna

burnt sienna 2

Burnt Sienna

Sienna is in its original form a yellow-brown earth color. If you heat up the natural sienna

burnt sienna 0

Bränd sienna

Sienna är i sin ursprungliga form en gulbrun jordfärg. Om man hettar upp pigmentet naturlig sienna så blir det rödare och mörkare. Denna röda och mörka färgen kallas för bränd, den ursprungliga kallas obränd….