Tagged: Cobalt Blue

koboltblå 0

koboltblå (PB28)

Långt innan koboltblått fanns ett pigment som kallas smalt, koboltglas som mals till ett fint pulver. Smalt har anor tillbaka till 2000 f.Kr. Det användes främst till keramik i det antika Egypten och i…

koboltblå 0

Cobalt Blue (PB28)

Long before cobalt blue there was a pigment called smalt, cobalt glass ground to a fine powder. Smalt dates back to 2000 BC. It was used mainly for ceramics in ancient Egypt and in…