Tagged: Mars black

mars black 0

Järnoxidsvart – Pbl11

Det syntetiska pigmentet Järnoxidsvart är relativt nytt, det började att användas under 1980 talet, men naturlig Järnoxidsvart är ett uråldrigt material. Pigmentet är magnetiskt, vilket bidrar till ett brett användningsområde, allt ifrån tryckta magnetremsor…

Black paint 5

Black, which one to buy

There are different black colors, not all are good. This is a small evaluation of the most common three and a less common one. Lamp Black – PBk7 The most common is Lamp Black,…