Tagged: mayan yellow

mayan yellow 0

Mayan Yellow (PY223)

Mayan yellow is one of several colors that have their roots in Mayan culture. Just like Mayan blue, the yellow color is produced, in a complicated process, from the indigo plant together with palygorskite….

mayan yellow 0

Mayagul (PY223)

Mayagult är en av flera färger som har sina rötter i mayakulturen. Precis som mayablått är den gula färgen framställd, i en komplicerad process, från indigoväxten tillsammans med palygorskit. För mer än tusen år…