Tagged: paynes gray

paynes gray 0

Paynes Gray (mixed color)

William Payne (1760–1830) was an English artist who liked to paint landscapes with a blue-gray haze, magical landscapes with dramatic cliffs, fantastic waterfalls and dangerous forests. Everything very romantic. He used a color he…

paynes gray 0

Paynes Grey (Blandfärg)

William Payne (1760–1830) var en engelsk konstnär som gärna målade landskap med ett blågrått dis, trolska landskap med dramatiska klippor, fantastiska vattenfall och farliga skogar. Allt väldigt romantiskt. Han använde en färg som han…