Tagged: Perylene Red

Perylene red 0

Perylene Red – PR149

As a pigment for artists’ paints, PR149 is relatively new, it entered the market in 1957, although the dye was invented about 50 years earlier. The pigment occurs as a component in a large…

Perylene red 0

Perylen Röd – PR149

Som pigment för konstnärsfärger är PR149 relativt nytt, det kom på marknaden 1957, även om färgämnet blev uppfunnit cirka 50 år tidigare. Pigmentet förekommer som en beståndsdel i ett stort antal blandfärger, men som…