Tagged: pigment

Blandade färger 0

Färdigblandade färger

Det finns flera olika typer av färdigblandade färger. Det finns färger som en tillverkare blandar för att efterlikna ett dyrt pigment med billiga ingredienser, eller färger som skall efterlikna klassiska pigment som inte längre…

Blandade färger 1

Premixed colors

There are several different types of premixed colors. There are colors that a manufacturer mixes to mimic an expensive pigment with cheap ingredients, or colors that should mimic classic pigments that are no longer…