Tagged: PR101

Transparent Brown Oxide 0

Brown (iron) Oxide PR101

Brown Oxide or Brown Iron Oxide is a color that several different manufacturers have in their respective ranges. This text is mainly about the paint from Daniel Smith which has the name Transparent Brown…

Transparent Brown Oxide 0

Brown (iron) Oxide PR101

Brown Oxide eller Brown iron Oxide är en färg som flera olika tillverkare har i sina respektive sortiment. Den här texten handlar främst om färgen från Daniel Smith som har namnet Transparent Brown Oxide,…

venetian red 0

Venetian red

The color Venetian red is the same as Indian red, the only difference is that Venetian red is often slightly lighter and more orange in color. The color is as old as human culture, Venetian…

venetian red 0

Venetianskt rött (Venetian red)

Färgen venetianskt rött är samma som Engelskt rött, enda skillnaden är att venetianskt rött är ofta lite ljusare och  mera orange i färgtonen. Färgen är lika gammal som mänsklig kultur, Venetianskt rött är en…