Tagged: PR101

Red Iron Oxide 1

Transparent red oxide

There are many manufacturers of the paint called Red Oxide or Red Iron Oxide, sometimes with the addition of transparent to the name. Common to all of them, and even more with other names,…

Red Iron Oxide 0

Transparent red oxide

Det finns många tillverkare av färgen som kallas Red Oxide eller Red Iron Oxide, ibland med tillägget transparent till namnet. Gemensamt för dem alla, och ytterligare fler med andra namn, är pigmentet PR101 som…

Transparent Brown Oxide 0

Transparent Brown Oxide PR101

Brown Oxide or Brown Iron Oxide is a color that several different manufacturers have in their respective ranges. This text is mainly about the paint from Daniel Smith which has the name Transparent Brown…

Transparent Brown Oxide 0

Transparent Brown Oxide PR101

Brown Oxide eller Brown iron Oxide är en färg som flera olika tillverkare har i sina respektive sortiment. Den här texten handlar främst om färgen från Daniel Smith som har namnet Transparent Brown Oxide,…

venetian red 0

Venetian red

The color Venetian red is the same as Indian red, the only difference is that Venetian red is often slightly lighter and more orange in color. The color is as old as human culture, Venetian…

venetian red 0

Venetianskt rött (Venetian red)

Färgen venetianskt rött är samma som Engelskt rött, enda skillnaden är att venetianskt rött är ofta lite ljusare och  mera orange i färgtonen. Färgen är lika gammal som mänsklig kultur, Venetianskt rött är en…