Tagged: PR179

perylene_maroon 0

Perylene Maroon (PR179)

The pigment PR179 was created in 1957, it is a very intense, very durable, fairly staining and transparent red-brown dye. It is common as a watercolor paint, usually with the name Perylene Maroon. As…

perylene_maroon 0

Perylene Maroon (PR179)

Pigmentet PR179 skapades år 1957, det är ett mycket intensivt, väldigt hållbart, rätt så fläckande och transparent rödbrunt färgämne. Det är vanligt som akvarellfärg, oftast med namnet Perylene Maroon. Eftersom färgen liknar den numera…