Tagged: PR209

quinacridone red 0

Kinakridonröd – PR209

Kinakridonröd är något så ovanligt som en transparent varmröd färg. Färgen har mycket goda blandningsegenskaper och det går utmärkt att framgångsrikt blanda den mot både orange och violett. Färgen förlorar endast lite valör och…

quinacridone red 0

Quinacridone red – PR209

Quinacridone red is something as unusual as a transparent warm red color. The color has very good mixing properties and it is possible to successfully mix it towards both orange and violet. The paint…