Tagged: PV14

koboltviolett 0

Cobalt violet (PV14)

The cobalt violet we know today was first manufactured in 1859 by the French chemist Salvetat, the manufacturing process is costly which made the pigment expensive, that it is also very weak, which can...

koboltviolett 0

Koboltviolett (PV14)

Den koboltviolett vi känner idag tillverkades för första gången år 1859 av den franska kemisten Salvetat, tillverkningsprocessen är kostsam vilket gjorde pigmentet dyrt, att det dessutom är mycket blekt, vilket kan göra det mindre...