Tagged: PV19

Kinakridon rosa 1

Kinakridonrosa – PV19

Kinakridon finns i många olika varianter, mest användbara för konstnären är nog den som brukar få namnet Quinacridone Rose. Pigmentet har indexnamnet PV19 men beroende på dess kristallfom kan pigmentet även ha andra röda…

Kinakridon rosa 2

Quinacridone Rose – PV19

Quinacridone comes in many different varieties, the most useful for the artist is probably the one who usually gets the name Quinacridone Rose. The pigment has the index name PV19 but due to its crystal…