Tagged: PY40

Aureolin eller Koboltgult (PY40) 0

Aureolin or Cobalt Yellow (PY40)

The pigment was first produced by the German chemist Nikolaus Wolfgang Fischer in 1831, hence the name Fischers yellow. But later, when the pigment became a paint for artists’ colors, it was called aureolin….

Aureolin eller Koboltgult (PY40) 0

Aureolin eller Koboltgult (PY40)

Pigmentet framställdes av den tyske kemisten Nikolaus Wolfgang Fischer för första gången år 1831, därför fick det namnet Fischers gult. Men senare, när pigmentet blev ett färgämne för konstfärger, kallades det för aureolin. Redan…