Tagged: Quinacridone burnt orange

quinacridone burnt orange 3

Quinacridone orange (PO48)

Quinacridone orange is a transparent, staining and very intense orange earth-colored pigment that first saw the light of day in 1958. A property, which it unfortunately shares with several other watercolor paints, is that…

quinacridone burnt orange 0

Kinakridon orange (PO48)

Kinakridon orange är ett transparent, fläckande och mycket intensivt orange jordfärgat pigment som först såg dagens ljus 1958. En egenskap, som det tyvärr delar med flera andra akvarellfärger, är att det förlorar rätt mycket…