Tagged: Siena

Raw Sienna 5

Raw Sienna

Raw sienna is an ancient pigment, used at least since Roman times. The name comes from the original deposit where suitable soil was found near Arcidosso which was previously under the control of Siena,…

Raw Sienna 2

Obränd sienna

Obränd sienna är ett uråldrigt pigment, använt åtminstone sedan romartiden. Namnet kommer från att den ursprungliga fyndigheten där lämplig jord fanns i närheten av Arcidosso som tidigare var under kontroll av Siena, därav namnet…