Tagged: Sienna

burnt sienna 0

Bränd sienna

Sienna är i sin ursprungliga form en gulbrun jordfärg. Om man hettar upp pigmentet naturlig sienna så blir det rödare och mörkare. Denna röda och mörka färgen kallas för bränd, den ursprungliga kallas obränd….

Raw Sienna 5

Raw Sienna

Raw sienna is an ancient pigment, used at least since Roman times. The name comes from the original deposit where suitable soil was found near Arcidosso which was previously under the control of Siena,…

Raw Sienna 2

Obränd sienna

Obränd sienna är ett uråldrigt pigment, använt åtminstone sedan romartiden. Namnet kommer från att den ursprungliga fyndigheten där lämplig jord fanns i närheten av Arcidosso som tidigare var under kontroll av Siena, därav namnet…