Tagged: Terre Verte

3

Terre Verte (Green Earth) PG23

Real Terre Verte is not so easy to use, it can not be mixed with other colors if you want a reasonably pure color as a result. It granulates heavily and is weak, in…

3

Terre Verte (grönjord) PG23

Äkta grönjord är inte så enkel att använda, den går inte att blanda med andra färger om man vill ha en någorlunda ren färg som resultat. Den granulerar kraftigt och är svag, i en…