Tagged: tips

2

Tips för nybörjarens materialinköp

Egentligen är det enkelt: Köp det bästa som går att få. Tyvärr är det rätt så dyrt att bara köpa det bästa. Den som är nybörjare kanske inte vill börja med att lägga tusentals…

5

What should a beginner in watercolor buy?

Actually, it’s simple: Buy the best you can get. Unfortunately, it is quite expensive to buy only the best. The beginner may not want to start by spending hundreds of dollars on materials. Therefore,…