Tagged: Transparent red oxide

Red Iron Oxide 1

Transparent red oxide

There are many manufacturers of the paint called Red Oxide or Red Iron Oxide, sometimes with the addition of transparent to the name. Common to all of them, and even more with other names,…

Red Iron Oxide 0

Transparent red oxide

Det finns många tillverkare av färgen som kallas Red Oxide eller Red Iron Oxide, ibland med tillägget transparent till namnet. Gemensamt för dem alla, och ytterligare fler med andra namn, är pigmentet PR101 som…