What is it all about

watercolor

Bloggen är om akvarellmålning och allt möjligt som har med ämnet att göra: material, övningar och mina tankar om akvarellmålning.

Jag skriver bloggen både på engelska och svenska. Det betyder att alla inlägg finns på två språk, på varje sida finns överst en knapp för att ta dig till det alternativa språket.

Denna bloggen startade den 25 juli 2020, den är rätt så ny med andra ord. Med tiden kommer den att fyllas med innehåll: Övningar, tips, teori och tekniker och mycket mer som har med akvarellmålning att göra. Ha tålamod och återkom snart för nytt innehåll.

The domain name “akvarell” means “watercolor” in Swedish

The blog is about watercolor painting and everything that has to do with the subject: materials, exercises and my thoughts on watercolor painting.

I write the blog in both English and Swedish. This means that all posts are in two languages, on each page there is a button at the top to take you to the alternative language.

When you read my blog, keep in mind that I am from Sweden, my English is OK, but not good. So when you see a grammatical mistake, or a word I have used less well, keep in mind that English is not my native language.

This blog started on July 25 2020, in other words it is quite new. Over time, it will be filled with content: Exercises, tips, theory and techniques and much more that has to do with watercolor painting. Be patient and come back soon for new content.