Tagged: Transparent Brown Oxide

Transparent Brown Oxide 0

Transparent Brown Oxide PR101

Brown Oxide eller Brown iron Oxide är en färg som flera olika tillverkare har i sina respektive sortiment. Den här texten handlar främst om färgen från Daniel Smith som har namnet Transparent Brown Oxide,…