Tagged: gamboge

Gummigutta gamboge 3

Gamboge, a closed chapter

Once upon a time there was a color, extracted from the tree Clusiaceae, which was called gamboge. Unfortunately, the paint had poor lightfastness, it faded quickly in sunlight. Therefore, it was replaced as soon…

Gummigutta gamboge 9

Gummigutta (gamboge), ett avslutat kapitel

Det var en gång en färg, utvunnen ur trädet Clusiaceae, som kallades för gummigutta (gamboge). Tyvärr var färgen inte ljustålig, den blektes snabbt i solljus. Därför blev den ersatt så fort ett en hållbar…