Tagged: gamboge

Gummigutta gamboge 5

Gamboge, a closed chapter

Once upon a time there was a color, extracted from the tree Clusiaceae, which was called gamboge. Unfortunately, the paint had poor lightfastness, it faded quickly in sunlight. Therefore, it was replaced as soon…

Gummigutta gamboge 10

Gummigutta (gamboge), ett avslutat kapitel

Det var en gång en färg, utvunnen ur trädet Clusiaceae, som kallades för gummigutta (gamboge). Tyvärr var färgen inte ljustålig, den blektes snabbt i solljus. Därför blev den ersatt så fort ett en hållbar…