Tagged: Green Gold

Green gold 4

Green Gold – PY129

The name green gold probably comes from the metal made of an alloy of gold and Palladium (or silver). As a watercolor paint, it was the pigment PG10 that was first named green gold….

Green gold 0

Green Gold – PY129

Namnet green gold kommer antagligen från metallen som görs av en legering av guld och Palladium (eller silver). Som akvarellfärg var det pigmentet PG10 som först fick namnet green gold. Tillverkningen av PG10 upphörde…