Tagged: spam

stop spam 0

Blocked from the website?

Like everyone else who runs a site like this, I use a filter to prevent spam. Some visitors have been incorrectly blocked from the site because the filter is very active. If you should…

stop spam 0

Blockerad från hemsidan?

Som alla andra som driver en sida som denna använder jag ett filter för att hindra spam. Några besökare har felaktigt blivit blockerade från hemsidan eftersom filtret är väldigt aktivt. Om du skulle bli…