Tagged: NB1

Indigo 2

Indigo – NB1

Indigo is a dye that is extracted from more than 30 different species of the plant Indigofera, which is widely present in large parts of the world. It is from the green leaves that…

Indigo 0

Indigo – NB1

Indigo är ett färgämne som utvinns ur fler än 30 olika arter av växten Indigofera, som är flitigt förekommande i stora delar av världen. Det är från de gröna bladen som färgämnet utvinns. Växten…