Tagged: Passepartout

inramning 1

Framing

There is also fashion in terms of framing. Boxes, tall frames with free-hanging artwork were popular in the 90s. During the 1940s and 1950s, wide neutral frames with linen fabric were used. Nowadays, the…

inramning 0

Inramning

Det går mode i även vad gäller inramning. Lådor, höga lister med fritt hängande konstverk var inne under 90talet. Under 40 och 50 talet gällde breda neutrala lister med linneväv. Numera verkar trenden vara…