Tagged: PB60

Indanthrone 2

Indanthrone (indanthrene) PB60

The dye PB60 was developed by the German chemical company BASF in 1901, but it took until the 1950s before it was used as a

Indanthrone 0

Indantron (indantren) PB60

Färgämnet PB60 utvecklades av det tyska kemiföretaget BASF år 1901, men det dröjde ända till 1950 talat innan det kom till användning som