Tagged: PB60

Indanthrone 0

Indanthrone (indanthrene) PB60

The dye PB60 was developed by the German chemical company BASF in 1901, but it took until the 1950s before it was used as a pigment among artist’s paints. The idea with the pigment...

Indanthrone 0

Indantron (indantren) PB60

Färgämnet PB60 utvecklades av det tyska kemiföretaget BASF år 1901, men det dröjde ända till 1950 talat innan det kom till användning som pigment bland konstnärsfärger. Tanken med pigmentet var att efterlikna indigo. Namnet...